Xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao ở Duy Xuyên: Đa mục tiêu, nhiều nguồn lực

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH |

Duy Xuyên đặt ra mục tiêu đến năm 2025 xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và làm cho diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc.

Thời gian tới, Duy Xuyên sẽ tập trung giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Ảnh: T.P
Thời gian tới, Duy Xuyên sẽ tập trung giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Ảnh: T.P

Thành quả bước đầu

Xuyên suốt quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Duy Xuyên tập trung chỉ đạo công tác phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhờ vậy, cơ cấu kinh tế của địa phương chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất các ngành tăng nhanh và bền vững. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 43,6 triệu đồng/năm, tăng 17,6 triệu đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,8%, giảm 10,74% so với cách đây 10 năm.

Ông Trần Huy Tường - Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho hay, cơ sở hạ tầng của huyện hàng năm được đầu tư và nâng cấp đồng bộ. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường được chú trọng, hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố…

Ông Tường cho biết, giai đoạn 2011 - 2022, bằng nhiều kênh vốn huy động, Duy Xuyên đầu tư hơn 2.753 tỷ đồng xây dựng huyện NTM, trong đó nhân dân đóng góp khoảng 312 tỷ đồng, còn lại là kinh phí do Nhà nước đầu tư và huy động các nguồn lực khác. Qua kết quả lấy ý kiến sự hài lòng trong xây dựng huyện NTM có đến 98,87% số người dân tham gia khảo sát bày tỏ đồng tình, hài lòng.

Từ nay đến năm 2025, Duy Xuyên phấn đấu có 11/11 xã giữ vững, nâng cao chất lượng bộ 19 tiêu chí NTM; có 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Duy Sơn, Duy Thành, Duy Châu, Duy Phú, Duy Thu, Duy Trung, Duy Tân; có 4 xã xây dựng và đạt chuẩn NTM kiểu mẫu gồm Duy Phước, Duy Vinh, Duy Trinh, Duy Hòa; có ít nhất 50% số thôn trong tổng số 67 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thị trấn Nam Phước đạt chuẩn đô thị văn minh, đô thị loại IV trước năm 2025. Đào tạo nghề cho 1.200 lao động/năm, tạo việc làm mới cho 1.800 lao động/năm. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm hơn 85%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng cấp độ 3 hơn 60%...

Ông Tường cho biết thêm, trong quá trình xây dựng huyện NTM, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Duy Xuyên luôn lấy dân làm gốc, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của người dân.

Nhờ vậy, trong 10 năm qua, nhân dân Duy Xuyên tự nguyện hiến 334.850m2 đất, 250 nghìn ngày công lao động, di dời 7.600 tường rào - cổng ngõ, nhà cửa kiên cố..., tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, công trình.

“Nếu năm 2011 bình quân số tiêu chí đạt chuẩn NTM của 1 xã trên toàn huyện chỉ gần 4,1 tiêu chí thì đến nay cả 11 xã xây dựng NTM của Duy Xuyên đều đạt chuẩn, có 24 khu dân cư được công nhận NTM kiểu mẫu; huyện luôn giữ vững và nâng cao chất lượng 9 tiêu chí huyện NTM theo quy định” - ông Tường chia sẻ.

Phát huy nội lực

Xác định xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên nói, thời gian tới địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân để khơi dậy tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời phát huy tính tự lực, tự cường, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng NTM và tích cực nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay.

Diện mạo nhiều làng quê của Duy Xuyên ngày càng khởi sắc. Ảnh: T.P
Diện mạo nhiều làng quê của Duy Xuyên ngày càng khởi sắc. Ảnh: T.P

Ông Phan Xuân Cảnh cho hay, huyện tập trung xây dựng NTM gắn với công nghiệp hóa nông nghiệp, đô thị hóa nông thôn, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị. Cùng với đó, quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn, hướng tới xây dựng NTM thông minh.

Đáng chú ý, Duy Xuyên sẽ nỗ lực cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; hướng đến nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, gia tăng giá trị, khả năng tiêu thụ nông sản qua các sàn thương mại điện tử; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản.

Trên cơ sở huy động và sử dụng tối ưu các nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, huyện Duy Xuyên còn tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng công cộng như giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… một cách đồng bộ, hiệu quả, chất lượng vừa phục vụ dân sinh vừa đảm bảo gắn với việc phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Mặt khác, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn. Người dân sẽ được tiếp cận chất lượng dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất, thúc đẩy bình đẳng giới, gìn giữ và vun đắp hệ giá trị gia đình Việt Nam. Huyện phát huy sức mạnh toàn dân, tinh thần đoàn kết và vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

TAGS