Phim tài liệu: Từ phủ lỵ Tam Kỳ đến đô thị loại II

Nguồn: Đài Truyền thanh - Truyền hình TP.Tam Kỳ |

Nguồn: Đài Truyền thanh - Truyền hình TP.Tam Kỳ