Thắm tình quân dân nơi biên giới

|

Thắm tình quân dân nơi biên giới

Thực hiện: TUẤN ANH - THÀNH PHƯỚC - HOÀNG LY