Triển lãm bản đồ và tư liệu về Hoàng Sa - Trường Sa

|

Thực hiện: HỒNG ANH - DOÃN HOÀNG - NGUYỄN LONG