Video: Bảo tồn hát bả trạo xứ Quảng

|

Thực hiện: Duy Hải - Kim Ngân - Hoàng Ly - Mỹ Linh - Minh Tạo