Video: Dấu ấn tiếp biến văn hóa trong món mỳ Cao Lầu (Hội An) và Udon (Nhật Bản)

|

Thực hiện: Tấn Châu - Ngọc Trang - Hoàng Ly - Mỹ Linh - Minh Tạo