Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần

|

(QNO) - Mời bạn đọc xem bản tin video "Điểm tin tức - sự kiện trong tuần" số đầu tiên của tháng 11.2014 của Báo Quảng Nam điện tử. Trong bản tin này, ngoài phần điểm tin, mời các bạn theo dõi phóng sự ngắn về sáng kiến của một người dân ở huyện Tiên Phước với sáng chế hộp đựng tiêu tiêu kết hợp xay tiêu rất hữu ích.

Báo Quảng Nam điện tử