Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 4, tháng 11.2014)

|

(QNO) - Mời bạn đọc xem Chương trình Truyền hình tin tức - sự kiện hằng tuần của Báo Quảng Nam điện tử (tuần thứ 4, ngày 28.11.2014). Trong chương trình này, ngoài phần tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua là phóng sự về nỗ lực 15 năm trùng tu Khu di tích Mỹ Sơn.

Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam điện tử