Video điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 4, tháng 3.2015)

                                                                                  Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam |

(QNO) - Mời bạn đọc xem Chương trình Truyền hình tin tức - sự kiện hằng tuần của Báo Quảng Nam điện tử (tuần thứ 4, tháng 3 năm 2015).  Trong chương trình này, ngoài những tin tức nổi bật tuần qua là phản ánh của phóng viên truyền hình Báo Quảng Nam về tình hình ngập lụt và thiệt hại hoa màu ở nhiều địa phương trong tỉnh do mưa lớn mấy ngày vừa qua. 

Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam