Video: Đồng bào Cor ăn Tết Nguyên Đán

|

Thực hiện: Văn Bình - Hoàng Ly - Mỹ Linh - Minh Tạo