Video: Giữ hồn múa Chăm

|

Thực hiện: Tấn Châu - Kim Ngân - Hoang Ly - Mỹ Linh - Minh Tạo