Video: Hội An đón vị khách "xông đất" năm mới 2014

Thực hiện: Vĩnh Lộc - Minh Hải - Doãn Hoàng - Đình Sơn |

Thực hiện: Vĩnh Lộc - Minh Hải - Doãn Hoàng - Đình Sơn