Video: Khai mạc Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Nam lần thứ VII năm 2014

|