Video: Nghĩa tình trên đất bạn Lào

|

Thực hiện: TUẤN ANH - THÙY TRANG - HOÀNG LY