Video: Ngư dân trúng đậm chuyến biển đầu năm

|

Thực hiện: Tấn Châu - Minh Hải - Doãn Hoàng - Đình Sơn