Video: Nông dân trắng tay vì mưa trái mùa

Thực hiện: TH.CÔNG - M.THÔNG - PH.UYÊN - H.LY |

(QNO) - Mưa lớn, lũ về bất ngờ khiến hàng trăm hécta hoa màu của người dân dọc sông Vu Gia thuộc các xã Đại Hồng, Đại Nghĩa, Đại Quang… (Đại Lộc) bị ngập úng, thối nhũn... Nông dân nhiều nơi trong tỉnh như Thăng Bình, Duy Xuyên, Nông Sơn, Phú Ninh cũng gánh chịu nhiều thiệt hại.

Thực hiện: TH.CÔNG - M.THÔNG - PH.UYÊN - H.LY