Video: Sôi nổi lễ hội cầu bông

Thực hiện: Minh Hải - Hoàng Việt - Hoàng Ly - Đình Sơn |

Thực hiện: Minh Hải - Hoàng Việt - Hoàng Ly - Đình Sơn