Video: Tiên Phước - bước chuyển mình ấn tượng

|

(QNO) - Hôm nay (10.3), Đảng bộ, quân và dân huyện Tiên Phước kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng. Chặng đường xây dựng và phát triển Tiên Phước 40 năm ấy tiếp tục tạo những dấu ấn ấn tượng. Mời bạn đọc xem phóng sự do phóng viên truyền hình báo Quảng Nam thực hiện.