Bắt cá ở xứ cát

NGÂN THÀNH |

Tháng 3, những vùng nước rải rác trong rừng dương liễu, bạch đàn, keo lá tràm… dọc đường Võ Chí Công qua Duy Xuyên, Thăng Bình khô cạn. Cá bắt đầu gom về những hồ cát còn nước để sinh sống. Đây là lúc người dân địa phương mang lưới cụ đánh bắt cá.

Người dân mang lưới ra hồ đánh bắt cá.
Người dân mang lưới ra hồ đánh bắt cá.

Ông Nguyễn Tấn Trung (Bình Dương, Thăng Bình) cho biết, vào mùa mưa những nơi thấp trũng trong rừng phòng hộ ngập nước. Cá từ sông, ao hồ ngược lên đây ở. Đến khoảng tháng 3 nước khô cạn dần. Chỉ còn những ao hồ trước đây người dân đào lấy nước, nuôi tôm cá nhưng nay đã bỏ hoang là còn nước. Khi nước rút xuống, cá dồn về các ao hồ này sinh sống.

Mùa mưa khu vực này ngập nước, nắng lên khô cạn chỉ còn một số ao hồ còn nước nên cá dồn về ở.
Mùa mưa khu vực này ngập nước, nắng lên khô cạn chỉ còn một số ao hồ còn nước nên cá dồn về ở.

Ông Trung cùng 4 người khác mang tấm lưới dài hơn 50m, rộng 5m, phía dưới kết chì, trên có phao. Tấm lưới thả xuống tạo thành vòng, mỗi người cầm một đầu lưới lội xuống nước ngập đến ngực rồi kéo. Quá trình kéo lưới đòi hỏi phải có kinh nghiệm giữ cho phao lưới nổi trên mặt nước, ngăn cá nhảy ra. Người kéo không được đi nhanh tránh chì nổi lên cá chui ra ngoài.

Ông Nguyễn Tấn Trung kéo lưới đều tay.
Ông Nguyễn Tấn Trung kéo lưới đều tay.

Mỗi mẻ lưới diễn ra trong khoảng 20 phút, sau đó họ gom lưới chuyển đến hồ khác. Cá bắt được chủ yếu là cá tràu, rô phi, rô đồng, diếc…

Người cầm phao kéo, người gom chì ngăn cá thoát ra ngoài.
Người cầm phao kéo, người gom chì ngăn cá thoát ra ngoài.
Đưa lưới lên bờ gỡ cá.
Đưa lưới lên bờ gỡ cá.
Một con cá tràu to mắc lưới.
Một con cá tràu to mắc lưới.