Cấy trầm hương sinh học

TÂM ĐAN |

Hợp tác xã (HTX) Trầm hương Tasiho (thôn 3, xã Tiên Lãnh, Tiên Phước) đã tiên phong đưa công nghệ trầm hương sinh học về Quảng Nam nhằm hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp từ trầm hương.

Bơm chế phẩm sinh học vào các hộc trên thân cây dó bầu.
Bơm chế phẩm sinh học vào các hộc trên thân cây dó bầu.

Trong giai đoạn 1, HTX Tasiho hợp tác với người dân địa phương mua lại hơn 3.500 cây dó bầu để chăm sóc, bảo vệ và thực hiện cấy chế phẩm sinh học tạo trầm. Đại diện HTX đang tiếp tục đàm phán với người dân để tăng diện tích vườn dó bầu, mục tiêu đạt khoảng 100 nghìn cây vào năm 2030.

Người dân sử dụng cưa lốc để tạo các hộc cấy chế phẩm sinh học trên thân cây dó bầu.
Người dân sử dụng cưa lốc để tạo các hộc cấy chế phẩm sinh học trên thân cây dó bầu.

Theo đại diện HTX, chế phẩm sinh học được cấy vào cây dó bầu là công thức đặc biệt, đã được cấy vào lứa dó bầu đầu tiên ở tỉnh Bình Phước, Đăk Lăk và thu được những sản phẩm trầm hương chất lượng.

Tại mỗi hộc tạo trên thân cây dó bầu được nhét sẵn bông gòn để thuận tiện cho việc bơm chế phẩm sinh học vào cây.
Tại mỗi hộc tạo trên thân cây dó bầu được nhét sẵn bông gòn để thuận tiện cho việc bơm chế phẩm sinh học vào cây.
Hợp tác xã Trầm hương Tasiho đã tạo điều kiện để du khách, nhà đầu tư trải nghiệm cấy trầm hương sinh học.
Hợp tác xã Trầm hương Tasiho đã tạo điều kiện để du khách, nhà đầu tư trải nghiệm cấy trầm hương sinh học.
Kết quả tạo trầm sau 3 tháng cấy tạo bằng công nghệ sinh học.
Kết quả tạo trầm sau 3 tháng cấy tạo bằng công nghệ sinh học.
Chế phẩm sinh học được nghiên cứu, sản xuất bằng cách dùng vi sinh sống trong môi trường thảo dược cô đặc.
Chế phẩm sinh học được nghiên cứu, sản xuất bằng cách dùng vi sinh sống trong môi trường thảo dược cô đặc.
Đại diện Hợp tác xã Trầm hương Tasiho giới thiệu với khách tham quan về kỹ thuật chăm sóc, cấy tạo trầm hương.
Đại diện Hợp tác xã Trầm hương Tasiho giới thiệu với khách tham quan về kỹ thuật chăm sóc, cấy tạo trầm hương.