Dân Cù Lao Chàm trở lại nghề xưa

MINH QUÂN |

Dịch Covid-19 khiến hoạt động du lịch bế tắc, người dân tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) bèn chuyển đổi công năng các phương tiện ghe, thuyền chuyên phục vụ du lịch sang đánh bắt hải sản, ổn định cuộc sống.

Nhiều người trước đây làm dịch vụ du lịch nay chuyển sang làm biển để ổn định cuộc sống.
Nhiều người trước đây làm dịch vụ du lịch nay chuyển sang làm biển để ổn định cuộc sống.

Vốn dĩ người dân Cù Lao Chàm sinh sống bằng nghề biển. Từ khi du lịch trên đảo phát triển, để đáp ứng nhu cầu phục vụ, người dân chuyển sang đầu tư làm du lịch. Tuy nhiên gần 2 năm nay, để tạo ra công ăn việc làm trong thời buổi dịch bệnh, những người làm du lịch trên đảo chuyển đổi trở lại nghề biển, các tàu thuyền trước đây hoạt động du lịch được bà con hoán cải và đầu tư ngư lưới cụ cho thành phương tiện đánh bắt có hiệu quả, thu nhập ổn định.

Đánh bắt khai thác đa nghề trên đảo tạo thu nhập ổn định.
Đánh bắt khai thác đa nghề trên đảo tạo thu nhập ổn định.

“Mặc dù nghề biển nhọc nhằn, không cho thu nhập cao như làm du lịch, nhưng cũng đủ giúp chúng tôi ổn định đời sống gia đình, hơn nữa giúp phương tiện hoạt động tránh hư hỏng” - anh Vũ, chủ 2 tàu dịch vụ du lịch tham quan, lặn biển giờ chuyển sáng đánh bắt hải sản chia sẻ.

Các tàu thuyền trước đây phục vụ du lịch nay chuyển đổi sang đánh bắt hải sản.
Các tàu thuyền trước đây phục vụ du lịch nay chuyển đổi sang đánh bắt hải sản.
Nghề biển thu hút rất nhiều người làm du lịch trên đảo tham gia.
Nghề biển thu hút rất nhiều người làm du lịch trên đảo tham gia.
Lợi thế biển đảo giúp cuộc sống của họ ổn định trong thời dịch bệnh.
Lợi thế biển đảo giúp cuộc sống của họ ổn định trong thời dịch bệnh.

TAGS