Kéo lưới bắt cá đối

NGÂN THÀNH |

Cuối năm, cửa biển An Hòa (Núi Thành) có nhiều cá đối vào sinh sống. Mỗi ngày, ngư dân các xã Tam Giang, Tam Hòa, Tam Hải mang ngư lưới cụ dong ghe ra biển đánh bắt cá đối.

Thả lưới xong, ngư dân nhanh chóng ghép hai đầu lưới lại với nhau.
Thả lưới xong, ngư dân nhanh chóng ghép hai đầu lưới lại với nhau.

Bằng kinh nghiệm khai thác loài cá này, ngư dân tìm đến vùng nước sâu dưới một mét thả tấm lưới dài hơn 250 mét tạo thành vòng tròn. Sau đó, mỗi người cầm một đầu kéo lưới, quan sát những con cá to mắc vào họ dùng vợt bắt trước, cá nhỏ đến khi gom lưới mới gỡ ra. Quá trình kéo lưới đòi hỏi phải có kinh nghiệm giữ cho phao lưới nổi trên mặt nước, ngăn cá nhảy ra. 

Tấm lưới tạo thành vòng tròn và được thu hẹp dần.
Tấm lưới tạo thành vòng tròn và được thu hẹp dần.

Mỗi mẻ lưới diễn ra trong khoảng một giờ, sau đó ngư dân đưa lưới lên ghe và di chuyển đến khu vực khác. Trong năm, từ tháng 8 đến tháng 12 âm lịch, ngư dân thường bội thu vụ cá đối ở cửa biển An Hòa. Ngày may mắn, một ghe đi lưới cá có thể kiếm được vài triệu đồng.

Khi gom lưới gần hết, hai đầu khép lại ngăn cá nhảy ra ngoài.
Khi gom lưới gần hết, hai đầu khép lại ngăn cá nhảy ra ngoài.
Ngư dân gỡ cá bỏ lên ghe.
Ngư dân gỡ cá bỏ lên ghe.
Cá đối mắc lưới.
Cá đối mắc lưới.
Lưới đã gỡ hết cá được cho lên ghe và di chuyển đến nơi khác đánh bắt tiếp.
Lưới đã gỡ hết cá được cho lên ghe và di chuyển đến nơi khác đánh bắt tiếp.
Cá đối nhỏ, vừa và lớn được bán với giá từ 40 - 150 nghìn đồng/kg.
Cá đối nhỏ, vừa và lớn được bán với giá từ 40 - 150 nghìn đồng/kg.

TAGS