Nghề sông nước

T.M |

Mùa này, trên các dòng sông quê, vẫn thấy những lưới, rớ, đăng, đó... làm nên bao cuộc mưu sinh chộn rộn nhưng quá đỗi thanh bình. 

Thả lưới trên sông Trà Quế.
Thả lưới trên sông Trà Quế. Ảnh: NGUYỄN HỮU KHIÊM

Sông, cứ nuôi nguồn sống tự bao đời, mải miết sinh sôi tôm cá dù “dòng đời” lở bồi dâu bể. Người, cứ như vì sông mà gắn bó dù biết nguồn sống từ tôm cá khó thể đủ đầy. Nhưng đó, hẳn là sự mưu cầu giản đơn nhất để mỗi ngày, mỗi mùa lại nhìn thấy ghe thuyền ngang dọc, lại nghe lốc cốc của thanh âm xua cá giữa đêm và nhận biết dòng chảy của cuộc sống trên những “dòng sông bên nhà”...     

Cắm chươm tại Cẩm Thanh.
Cắm chươm tại Cẩm Thanh. Ảnh: NGUYỄN HỮU KHIÊM

Mưu sinh từ sông nước vốn nhọc nhằn và bấp bênh nhưng trong nhiều khoảnh khắc, vẫn ghi dấu sự sinh động và đầy thi vị. 

Sau mẻ lưới.
Sau mẻ lưới. Ảnh: NGUYỄN HỮU KHIÊM
Tung chài trên sông Thu Bồn (cầu Bà Ngân, Duy Phước, Duy Xuyên).
Tung chài trên sông Thu Bồn (cầu Bà Ngân, Duy Phước, Duy Xuyên). Ảnh: NGUYỄN HỮU KHIÊM
Cắm rọ lưới (nò lưới) tại sông Đế Võng.
Cắm rọ lưới (nò lưới) tại sông Đế Võng. Ảnh: NGUYỄN HỮU KHIÊM