[VIDEO] - Quảng Nam, 10 sự kiện tiêu biểu năm 2021

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Quảng Nam bước vào năm 2021 với ý chí, khát vọng, tầm nhìn về mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây cũng là năm đánh đấu cột mốc lịch sử 550 năm Danh xưng Quảng Nam. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến kéo dài, tác động tiêu cực, khó lường, gây xáo trộn mọi lĩnh vực của đời sống xã hội...

Vượt qua một năm đầy khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đã quyết liệt, sáng tạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, giải quyết những vấn đề trước mắt nhằm ổn định đời sống nhân dân, duy trì và phát triển kinh tế; vừa triển khai những vấn đề có tính chiến lược, tạo dấu ấn, tiền đề cho sự phát triển lâu dài. Sau đây là 10 sự kiện nổi bật năm 2021 do Báo Quảng Nam bình chọn.