118 học viên tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở

TUẤN ANH |

(QNO) - Sáng 28.5, tại Trường Quân sự địa phương tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ tốt nghiệp lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở (khóa II), năm học 2013 - 2015.

Qua 2 năm, 118 học viên là cán bộ quân sự các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được học tập về  các nội dung: Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khoa học hành chính; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể; tâm lý học quân sự, công tác chính trị; phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh dân quân tự vệ...

Kết quả kiểm tra cuối khóa, có 100% đạt yêu cầu, trong đó có gần 80% khá, giỏi. Tại lễ tốt nghiệp, các học viên được trao bằng chứng nhận trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở và 96 học viên được trao bằng trung cấp lý luận chính trị hành chính; đồng thời, có 97 học viên được phong quân hàm thiếu úy sĩ quan dự bị.

TUẤN ANH