120 học viên được đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở

|

(QNO) - Sáng 22.9, Trường Quân sự địa phương tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, khóa III, năm học 2015-2017. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đến dự.

Trong 2 năm, 120 học viên là cán bộ quân sự các xã, phường, thị trấn của 18 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sẽ được học tập các nội dung: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Khoa học hành chính; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; Tâm lý học quân sự; Công tác đảng, công tác chính trị; Ngoại ngữ, tin học, thể thao quân sự; Phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh dân quân tự vệ.....

Theo đó, mỗi học viên sau khi tốt nghiệp, trên cương vị là Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã sẽ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, làm nòng cốt giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

TUẤN ANH