497 tập thể, cá nhân của Quân khu 5 được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

BẰNG SƠN |

Ngày 16.8, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổng kết 13 năm thực hiện Luật Thi đua khen thưởng (TĐKT) trong lực lượng vũ trang quân khu. Trong giai đoạn 2004 - 2017, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập, tuyên truyền, phổ biến Luật TĐKT đến cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, người lao động trong lực lượng vũ trang quân khu. Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về các quy định trong Luật, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Ban TĐKT Trung ương và Tổng cục Chính trị về triển khai thực hiện.

Phong trào thi đua quyết thắng được đẩy mạnh và phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, trở thành động lực để cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Song song với đó, công tác khen thưởng được tiến hành công khai, công bằng, kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng thành tích; chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Từ năm 2004 đến nay, Quân khu 5 đã đề nghị Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 497 tập thể và cá nhân; tặng 33.823 huân, huy chương các loại; 103 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng; có 13.244 chiến sĩ thi đua toàn quốc, toàn quân và chiến sĩ thi đua cơ sở; 9.223 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và 65.438 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

BẰNG SƠN