9 tháng, 49 vụ xâm phạm lâm phận rừng phòng hộ Phú Ninh

VĂN PHIN |

(QNO) - Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh, qua tuần tra, truy quét, 9 tháng đầu năm 2017, đơn vị đã phát hiện, xử lý 49 vụ vi phạm lâm phận rừng phòng hộ Phú Ninh.

Các vụ vi phạm làm xâm hại 321.080m2 rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp 28.837m2, khai thác rừng trái phép với khối lượng gỗ 1,293m3. Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh phối hợp với Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam, Đồn Công an Phú Ninh phá hủy 3 chiếc thuyền nan, 7 lán trại, 7 máy nổ, 1 máy tời đất, 1 máy hơi, 1 máy đãi khoáng sản, 1 máy bơm nước cùng một số dụng cụ khai thác khác. Đồng thời xử lý, đẩy đuổi khỏi rừng 5 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép, bắt và xử phạt 2 ô tô, xử lý cây trồng trái phép trong rừng phòng hộ diện tích trên hơn 13.900m2.

VĂN PHIN