96,7%, quân nhân dự bị được bổ sung vào các đơn vị dự bị động viên

THÀNH CÔNG |

Sáng 22.9, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996 - 2016).

Theo thống kê, trong 20 năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo, Sở Tư pháp tổ chức quán triệt, phổ biến pháp lệnh cho 75.420 lượt người là cán bộ chủ chốt, cán bộ các cấp, các ngành và đội ngũ báo cáo viên giáo dục pháp luật. 244 ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn được kiện toàn đủ về số lượng, chất lượng, là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên tuyền Pháp lệnh dự bị động viên ở cơ sở. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp lệnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ đối với việc xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu trong giai đoạn mới. Kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên các cấp đã được xây dựng cơ bản, hoàn chỉnh và được phê chuẩn đúng quy định của pháp luật. Các địa phương đã phối hợp với các đơn vị nhận nguồn tổ chức sắp xếp, bổ sung quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 96,7%, cơ bản xếp đủ đầu mối tổ chức các đơn vị dự bị động viên theo Quyết định số 151 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngân sách bảo đảm cho kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện, diễn tập và thực hiện các nhiệm vụ khác hơn 196,7  tỷ đồng.

Dịp này, UBND tỉnh cũng trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện pháp lệnh dự bị động viên.

THÀNH CÔNG