Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, nhà tu hành

TUỆ LÂM |

(QNO) - Ngày 18.5, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo năm 2017.

Sau 2 ngày bồi dưỡng kiến thức cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Biển Việt Nam, Biên giới quốc gia..., hầu hết các chức sắc, nhà tu hành đã thể hiện rõ sự nỗ lực cố gắng, tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong học tập. Các chức sắc, nhà tu hành đã chấp hành tốt các quy định của ban tổ chức đề ra, thực hiện theo đúng nội dung, chương trình đã được xác định.

Các địa phương cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh để cùng triệu tập, tham mưu các mặt cho khóa bồi dưỡng. Tuy nhiên, vẫn còn có một số địa phương triệu tập các vị chức sắc về bồi dưỡng quân số không đạt chỉ tiêu: Hội An 13/48 người, Thăng Bình 28/45 người, Điện Bàn 20/24 người, Tam Kỳ 11/13 người...

Đợt này, 192 chức sắc, nhà tu hành đã được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học bồi dưỡng kiến thức QP-AN.

TUỆ LÂM