Bộ Quốc phòng kiểm tra chấp hành điều lệnh tại Bộ đội Biên phòng Quảng Nam

VĂN VINH |

(QNO) - Chiều 22.8, đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Trần Đăng Thành - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Bộ Tổng Tham mưu làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra chấp hành điều lệnh năm 2022 tại cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam.

Kiểm tra nội dung điều lệnh đội ngũ. Ảnh: VĂN VINH
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra nội dung điều lệnh đội ngũ. Ảnh: VĂN VINH

Nội dung kiểm tra điều lệnh gồm lễ tiết, tác phong quân nhân; điều lệnh quản lý bộ đội; các văn bản về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; điều lệnh đội ngũ… Đợt kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện và nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, pháp luật.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Trần Đăng Thành - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn biểu dương Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch kiểm tra; chuẩn bị huấn luyện chu đáo, toàn diện. Hệ thống văn kiện, kế hoạch, hướng dẫn đầy đủ; sổ sách, giáo án, tiến trình biểu huấn luyện được thông qua và phê duyệt theo phân cấp, nền nếp. Công tác huấn luyện chất lượng tốt; đơn vị duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp kỷ luật.

Thiếu tướng Trần Đăng Thành yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khắc phục những tồn tại đoàn kiểm tra đã chỉ ra, kịp thời bổ sung nội dung đã thống nhất vào chương trình tập huấn công tác huấn luyện hằng năm; quản lý chặt chẽ quân số, duy trì kỷ luật và đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động...

TAGS