Bộ Quốc phòng tập huấn báo cáo viên pháp luật

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP |

Ngày 1.4, tại TP.Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng khai mạc Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật toàn quân năm 2019. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, các chuyên đề được giới thiệu là những nội dung mới, trọng tâm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội năm 2019 và những năm tiếp theo, do vậy Ban tổ chức duy trì hội nghị bảo đảm thời gian, nội dung chương trình, cung cấp đầy đủ các tài liệu có liên quan; đội ngũ báo cáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung giới thiệu, làm sáng tỏ những vấn đề trọng tâm, nhất là những nội dung mới, đang được dư luận xã hội quan tâm. Học viên mạnh dạn trao đổi, thảo luận những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, những nội dung chưa rõ để thống nhất về nhận thực và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao...

Được biết, trong 2 ngày 1 & 2.4, lớp tập huấn được quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật Tố cáo, Luật An ninh mạng, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Cảnh sát biển, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, hướng dẫn, định hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP