Cánh tay nối dài ở vùng cao

LYNH THOẠI |

Tranh thủ vận động các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số để làm dân vận luôn là một phần nhiệm vụ quan trọng của công tác an ninh.

Đại tá Huỳnh Trung Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn, lực lượng An ninh Công an tỉnh cũng như các địa phương vẫn luôn bám sát địa bàn vùng miền núi. Qua đó, tích cực tham mưu, phục vụ cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt công tác vận động, tranh thủ và phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quảng Nam hiện có hơn 510 già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, luôn một lòng theo Đảng, là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng vận động bà con nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống tội phạm, giáo dục người thân trong gia đình tránh xa các tệ nạn, chăm lo lao động sản xuất. Họ còn là những người giữ gìn và truyền cho thế hệ trẻ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình; tuyên truyền cho cư dân cộng đồng xóa bỏ hủ tục lạc hậu, không tin theo luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu. Đồng thời tích cực tham gia công tác hòa giải và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn an ninh trật tự...

Tuổi trẻ Công an tỉnh tặng áo ấm mùa đông cho đồng bào miền núi. Ảnh: NHƯ Ý
Tuổi trẻ Công an tỉnh tặng áo ấm mùa đông cho đồng bào miền núi. Ảnh: NHƯ Ý

Các già làng, trưởng bản được xem là cầu nối, trực tiếp tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động đồng bào xây dựng nếp sống văn hóa mới, tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Quốc phòng toàn dân”, “Biên phòng toàn dân”... Có thể kể đến các già làng tiêu biểu như: Arât Típ, Y Kông (huyện Đông Giang); Nguyễn Văn Pháo (Nam Giang); Príu Pố, Clâu Nai (Tây Giang); Hồ Văn Điều, Hồ Văn Nhun (Phước Sơn); Trần Văn Huệ (Tam Trà, Núi Thành); Huỳnh Tấn Sâm, Đinh Văn Dê (Bắc Trà My); Nguyễn Thành Tiêu, Trần Văn Mố (Nam Trà My); Đinh Văn Khương, Hồ Văn Xây (Hiệp Đức)… Với uy tín và sự nhiệt tình của mình, khi cần, các già làng, trưởng bản đã không quản ngại đến tận các bản làng giúp đỡ lực lượng chức năng vận động, giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp nổi lên trong nội bộ nhân dân, không để dẫn đến tranh chấp khiếu kiện phức tạp, dễ bị các phần tử xấu lợi dụng kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua, thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng công an các địa phương miền núi thường xuyên rà soát, bổ sung già làng, trưởng bản vào diện những người thật sự có uy tín, được cộng đồng tin tưởng. Đồng thời củng cố đội ngũ người dân tộc thiểu số làm nòng cốt trong các phong trào ở cơ sở, kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng nêu gương điển hình tiên tiến.

Hưởng ứng chủ trương hướng về cơ sở, hàng năm, tuổi trẻ Công an tỉnh và các địa phương tổ chức những chuyến tình nguyện xã hội đến với đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Qua đó, triển khai các hoạt động tặng quà, quần áo, chăn màn cho nhân dân tại các thôn bản đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, phối hợp cùng tuổi trẻ các bệnh viện, ban ngành tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân vùng cao; kết hợp tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao, biểu diễn văn nghệ, chiếu phim, gắn với tuyên truyền phổ biến pháp luật... Thông qua các hoạt động của mình, lực lượng công an đã từng bước thực hiện và làm tốt công tác dân vận với phương châm và phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”. Từ đó xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở từng địa bàn, tuyến trọng điểm, phục vụ có hiệu quả cho công tác an ninh.

LYNH THOẠI