Chung sức xây dựng nông thôn mới

QUANG SƠN |

Thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) TP.Tam Kỳ đã chung sức cùng nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tam Ngọc là một trong 2 xã điểm của TP.Tam Kỳ được chọn để triển khai xây dựng nông thôn mới. Ngay từ khi có kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn mới tại địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với quốc phòng; phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt tiêu chí về an ninh trật tự; tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp vật chất, ngày công; huy động lực lượng tập trung tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng và tham gia xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn. Phát huy vai trò xung kích tham gia phát triển kinh tế, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, Ban CHQS xã đã triển khai xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả làm điểm để nhân rộng tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Ẩn - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tam Ngọc cho biết: “Để phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, Ban CHQS xã đã đẩy mạnh việc tuyên truyền trong lực lượng dân quân và nhân dân địa phương về ý nghĩa cũng như hiệu quả của nông thôn mới mang lại. Bên cạnh đó, lực lượng dân quân còn phối hợp với nhân dân tiến hành ra quân dồn điền đổi thửa, làm đường bê tông nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa góp phần hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới”.

Lực lượng vũ trang TP.Tam Kỳ tham gia làm đường giao thông nông thôn.Ảnh: Q.S.
Lực lượng vũ trang TP.Tam Kỳ tham gia làm đường giao thông nông thôn.Ảnh: Q.S.

Nét nổi bật trong phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới” ở xã Tam Thăng là Đảng ủy, Ban CHQS xã tổ chức cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong thời gian huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận tại các thôn. Trong 4 năm qua, lực lượng dân quân xã đã đóng góp trên 700 ngày công cùng nhân dân địa phương ra quân làm 800m2 đường bê tông nông thôn, bê tông hóa kênh mương nội đồng. Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh ra quân dồn điền đổi thửa 30ha tại thôn Thái Nam; ra quân dọn vệ sinh môi trường, khơi thông kênh mương nội đồng. Đến nay, về cơ bản địa phương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ông Châu Ngọc Bền - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tam Thăng nói: “Việc kết hợp công tác dân vận trong các đợt huấn luyện đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của lực lượng dân quân trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thông qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và nâng cao đời sống cho người dân”.

Từ năm 2011 - 2015, Ban CHQS TP.Tam Kỳ đã tổ chức phối hợp, tham gia có hiệu quả phong trào “LLVT chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới”, tập trung làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nạo vét kênh mương thủy lợi, sửa chữa nâng cấp nhà ở, trường học, thu hoạch mùa màng cho bà con, giúp nhân dân phòng tránh và khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống. Lực lượng dân quân tự vệ tham gia làm công tác dân vận. Tổ chức cho 1.550 lượt dân quân ở các xã, phường phối hợp với các đoàn thể ở địa phương tham gia làm dân vận, trong đó tu sửa 2,2km đường giao thông nông thôn, nạo vét 15km mương thủy lợi nội đồng, khơi thông 7,5km cống rãnh thoát nước ở thôn, khối phố. Tham gia giúp địa phương xóa nghèo có hiệu quả. Xây dựng công trình đoàn kết quân dân tại xã kết nghĩa (Tam Thăng) với kinh phí 20 triệu đồng, giúp địa phương, trường mẫu giáo ở vùng khó khăn bảo đảm nơi vui chơi cho các cháu. Từ những hoạt động có ý nghĩa thiết thực đó đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Trung Tá Vương Chí Dũng - Chính trị viên, Ban CHQS TP.Tam Kỳ cho biết: “Thời gian tới, lực lượng vũ trang TP.Tam Kỳ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng kế hoạch huấn luyện kết hợp xây dựng nông thôn mới tại các xã còn lại để các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được triển khai có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc”.

QUANG SƠN