Công an Quảng Nam tổ chức lễ xuất ngũ cho 115 chiến sĩ

HOÀNG VŨ |

Chiều 11.2, Công an tỉnh tổ chức lễ xuất ngũ cho 115 chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND (tuyển từ tháng 2.2017).

Trong thời gian tại ngũ, các chiến sĩ luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND và quy chế của đơn vị, không ngừng rèn luyện phấn đấu, tu dưỡng đạo đức, tác phong người chiến sĩ CAND, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Công an tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu rèn luyện và thành tích mà các chiến sĩ đạt được trong thời gian tại ngũ.