Công an tỉnh sẽ có 28 đơn vị cấp phòng trực thuộc

X.MAI |

Sáng 15.8, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Hội nghị đã quán triệt Nghị định số 01 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an cơ bản không thay đổi, tổ chức bộ máy Bộ Công an được xây dựng tập trung, thống nhất, chuyên sâu theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lực lượng và thực hiện tinh giản biên chế; tập trung đầu tư cho đơn vị trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở... Nghị định cũng nêu rõ, tổ chức bộ máy của cơ quan Bộ Công an gồm các đơn vị cấp cục, so với bộ máy tổ chức cũ giảm 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Ở công an địa phương, tinh gọn tổ chức công an cấp tỉnh, cấp huyện, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng, gần 1.000 đơn vị cấp đội... Đối với Công an Quảng Nam, thực hiện theo quy định của nghị định, sẽ giải thể Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, có thêm 1 đơn vị mới là Phòng Cảnh sát đường thủy và sát nhập các đơn vị Phòng Công tác Đảng (PX16) và Phòng Công tác chính trị (PX15), sát nhập Phòng Tổ chức cán bộ (PX13) và Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (PX14). Như vậy sẽ có 28 đơn vị cấp phòng trực thuộc Công an tỉnh.

X.MAI