Công an và Kho bạc Nhà nước tỉnh ký kết quy chế phối hợp

T.D |

Cuối tuần qua, tại buổi tổng kết chương trình phối hợp giữa ngành công an và tài chính, Công an và Kho bạc Nhà nước Quảng Nam ký kết quy chế, phương án phối hợp bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước tỉnh. Nội dung chính của quy chế ký kết xoay quanh vấn đề bảo đảm an ninh nội bộ hệ thống Kho bạc Nhà nước; đảm bảo bí mật nhà nước về thông tin, số liệu, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước của ngành tài chính; bảo đảm an toàn tiền, tài sản (tiền, vàng bạc, đá quý, ấn chỉ đặc biệt, tài sản quý khác) tại trụ sở Kho bạc Nhà nước, trong kho và trên đường vận chuyển; bảo đảm an ninh, an toàn bảo mật đối với lĩnh vực công nghệ thông tin hệ thống Kho bạc Nhà nước, phòng chống đột nhập, phòng chống tiền giả, phòng cháy chữa cháy, thiên tai tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước...

Quy chế phối hợp có hiệu lực từ ngày 15.10.2015, triển khai thực hiện trong phạm vi Công an tỉnh và Kho bạc Nhà nước Quảng Nam từ cấp tỉnh đến cấp địa phương.

T.D