Củng cố trận địa tư tưởng

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP |

Những năm qua, Phòng Tuyên huấn Quân khu 5 luôn quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; chủ động, sáng tạo, kịp thời làm tham mưu cho quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện các mặt công tác tuyên huấn trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5.

Ký xác nhận biên bản giao ước thi đua. Ảnh: Đ.T.N.D
Ký xác nhận biên bản giao ước thi đua. Ảnh: Đ.T.N.D
 

Thời gian qua, Phòng Tuyên huấn Quân khu 5 thực hiện có hiệu quả các nội dung: 5 khâu trong công tác tư tưởng: nắm, quản lý, dự báo, định hướng, đấu tranh và xử lý tư tưởng nảy sinh; ban hành Quy chế quản lý công tác tư tưởng trong LLVT quân khu; xây dựng mô hình “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”... Đồng thời, tham mưu biên soạn các chuyên đề giáo dục chính trị tự chọn nhằm đột phá, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, bồi đắp cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, tham mưu đổi mới nội dung, hình thức và triển khai thực hiện tốt các bước trong tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong từng giai đoạn, thời điểm; chú trọng hoàn thiện hệ thống tiêu chí của những  điển hình làm cơ sở để phấn đấu, bình xét khen thưởng. Qua đó đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, mô hình mới, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực công tác. Gắn chặt thi đua với khen thưởng, bảo đảm việc xét khen thưởng đúng đối tượng - đúng thành tích - đúng quy trình, thủ tục hồ sơ - đúng thời gian. Chú trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất, huấn luyện, SSCĐ, phòng, chống lụt bão, cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn...

Cùng với làm tốt việc hướng dẫn các đơn vị triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ, xây dựng môi trường văn hóa cho bộ đội tại cơ sở và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, năm 2018, phòng tham mưu cho Quân khu tổ chức thành công Hội diễn nghệ thuật quần chúng LLVT Quân khu lần thứ XII với chủ đề “Âm vang Khu 5”. Đây là hoạt động thiết thực, tạo đà để các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú. 6 năm liên tục (2013 - 2018) phòng Tuyên huấn được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng Cờ thi đua và danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen năm 2015 và 2018, đặc biệt năm 2016 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Để có được những thành tích trên, Phòng Tuyên huấn Quân khu 5 thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, nhạy bén trong phát hiện tình hình. Đồng thời chủ động sáng tạo trong nghiên cứu, tham mưu đề xuất cũng như hướng dẫn, triển khai thực hiện, bảo đảm các chủ trương, chỉ tiêu luôn “đúng trên, sát dưới” và có tính khả thi cao. Duy trì có nền nếp cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới, tích cực tự học, tự nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu 5.