Đại hội Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ IX

H.VÂN |

Ngày 18.8, Đại hội Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, được tổ chức tại Đà Nẵng. Đến dự có Thượng tướng Ngô Xuân Lịch - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân khu 5 đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, có nhiều mô hình mới, cách làm mới thật sự hiệu quả. Việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được chỉ đạo chặt chẽ, phát huy nguồn lực của các địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn… Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII… Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

H.VÂN