Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Đại Lộc lần thứ VIII

NHẬT DUY |

(QNO) - Sáng 18.10, huyện Đại Lộc tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện lần thứ VIII, giai đoạn 2012 - 2017.

Từ năm 2012 đến nay, các cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện đã hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện; tham gia các hội thi, hội thao quốc phòng các cấp đạt 100% khá, giỏi. Phong trào thi đua quyết thắng động viên các cấp, các ngành tích cực tham gia xây lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ. Công tác đăng ký, quản lý sĩ quan dự bị chặt chẽ tổng quân số 341 người, tỷ lệ đảng viên đạt 46,6%, đã biên chế cho các đơn vị dự bị động viên đạt 90,65%. Đã tổ chức huấn luyện cho 7.214 lượt dân quân tự vệ, 2.553 lượt quân nhân dự bị. Công tác chính sách hậu phương quân đội luôn được chú trọng, xây dựng 92 nhà tình nghĩa với giá trị trên 5,5 tỷ đồng, tặng 5 sổ tiết kiệm trị giá 25 triệu đồng, quy tập 175 hài cốt liệt sĩ, nhận phụng dưỡng 28 Mẹ Việt Nam anh hùng...

Dịp này, UBND huyện Đại Lộc tặng giấy khen cho 14 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017. Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức tổng kết và trao thưởng hội thi pa nô ảnh chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện.

NHẬT DUY