KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN (20.7.1962 - 20.7.2022)

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh: "Lực lượng tin cậy của Đảng và Nhà nước"

YÊN CHI (ghi) |

“Trải qua chặng đường dài xây dựng và phát triển, Cảnh sát nhân dân Quảng Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân” - Đại tá Nguyễn Hà Lai. Phó Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh.Ảnh: Y.C
Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Y.C

Dũng cảm, kiên cường

- Xin đồng chí cho biết những dấu ấn lớn của lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) Quảng Nam từ ngày đầu thành lập?

- Đại tá Nguyễn Hà Lai: Chính thức thành lập vào ngày 25.8.1945 tại thị xã Hội An, ngay từ khi mới ra đời, lực lượng CSND Quảng Nam đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan đầu não của tỉnh, cùng toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, góp phần vào thắng lợi lịch sử mùa xuân năm 1975 cũng như trong thời kỳ đổi mới.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng CSND Quảng Nam đều thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trên chặng đường cách mạng vẻ vang nhưng đầy gian khổ hy sinh, lực lượng CSND Quảng Nam luôn nêu cao ngọn cờ tiên phong trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lấy lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng làm mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của mình.

Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ CSND Quảng Nam dũng cảm vượt dưới làn bom đạn bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân là những bằng chứng sinh động về lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, trong giai đoạn cách mạng mới, nhiệm vụ của lực lượng CSND Quảng Nam hết sức phức tạp và nặng nề.

Được sự chỉ đạo của Đảng, của ngành, cán bộ, chiến sĩ CSND Quảng Nam đã tập trung lực lượng tham gia tiếp quản, bảo vệ, củng cố chính quyền và phong trào cách mạng ở các vùng mới giải phóng, ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội ở các địa phương.

Đồng thời triển khai các biện pháp lập lại trật tự xã hội mới, kêu gọi giao nộp vũ khí, tài liệu, phương tiện chiến tranh; tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, CSND Quảng Nam không ngừng ra sức xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Đồng thời cùng với nhân dân, các cấp, các ngành, đoàn thể làm tốt công tác phòng ngừa, quản lý địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện và đấu tranh trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, giải quyết tốt vấn đề tệ nạn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát huy truyền thống cách mạng

- Truyền thống cách mạng của quê hương, bề dày thành tích của lực lượng đã được kế thừa, tiếp nối như thế nào sau khi tỉnh Quảng Nam tái lập đến nay, thưa đồng chí?

- Đại tá Nguyễn Hà Lai: Từ sau ngày tỉnh Quảng Nam tái lập (năm 1997) đến nay, với truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, truyền thống của quê hương “Trung dũng kiên cường”, cán bộ, chiến sĩ CSND Quảng Nam đã đoàn kết một lòng, động viên nhau vượt qua thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lực lượng CSND tỉnh luôn hoạt động trong môi trường xã hội phức tạp, thường xuyên đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nguy hiểm, nhưng vẫn giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy với công việc, coi trọng tổng kết kinh nghiệm; chủ động, sáng tạo tìm ra cách đánh, cách thắng; mưu trí, dũng cảm kiên cường trong đấu tranh trấn áp tội phạm.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam. Ảnh: X.M
Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam. Ảnh: X.M

Thực tiễn khẳng định, lực lượng CSND Quảng Nam đã khắc phục mọi khó khăn, kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ vững trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Luôn luôn nhạy bén, nắm chắc diễn biến tình hình tội phạm, coi trọng công tác nghiệp vụ, lấy phòng ngừa là cơ bản, kết hợp chặt chẽ với đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm; vận dụng sáng tạo chính sách “trấn áp kết hợp với khoan hồng, trừng trị kết hợp giáo dục, cải tạo”; giải quyết tội phạm từ nguyên nhân, điều kiện nảy sinh và xây dựng lực lượng chống tội phạm phù hợp với mỗi thời kỳ lịch sử.

Bên cạnh đó, bước vào giai đoạn đổi mới với không ít tác động tiêu cực từ mặt trái cơ chế thị trường, cán bộ, chiến sĩ CSND Quảng Nam vẫn an tâm tư tưởng, lập trường kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, dũng cảm, tận tụy trong công tác, sẵn sàng xả thân vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Nhiều đồng chí đã bị thương, phơi nhiễm HIV, thậm chí hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Những chiến công tiêu biểu trong thời kỳ đổi mới là minh chứng hào hùng cho bản chất cách mạng của lực lượng CSND Quảng Nam.

- Đồng hành với quê hương trong chặng đường mới, CSND nói riêng, Công an tỉnh nói chung đặt ra những mục tiêu, giải pháp gì để tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đặt ra, thưa đồng chí?

- Đại tá Nguyễn Hà Lai: Bước vào chặng đường mới, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh hết sức nặng nề.

Để hoàn thành được nhiệm vụ chính trị của mình, lực lượng CSND phải phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống anh hùng của Công an nhân dân, của quê hương “Trung dũng kiên cường”, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội.

Thường xuyên làm tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Năng động, sáng tạo trong việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ với công tác vận động quần chúng để chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng.

Tổ chức tốt công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, các loại tội phạm mới nổi lên, không để bị động, bất ngờ; kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tốt hơn về trật tự an toàn xã hội.

Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh nói chung và CSND Quảng Nam nói riêng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Xin cám ơn đồng chí!

TAGS

"Quả đấm thép" của Công an Quảng Nam

XUÂN MAI |

Trên mặt trận đấu tranh trấn áp tội phạm trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự đã lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng là “quả đấm thép” của lực lượng Công an Quảng Nam.

Gian nan thử sức

THÀNH CÔNG |

Có rất nhiều cái tên, gương mặt ẩn sau những chiến công. Bao thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh đã lặng lẽ góp sức, vì bình yên của xứ Quảng trên chặng đường phát triển…