Đảm bảo công tác an ninh, an toàn căn cứ sân bay Chu Lai

VĂN PHIN |

(QNO) - Chiều 9.12, tại Tiểu đoàn Đảm bảo kỹ thuật sân bay Chu Lai (đóng tại xã Tam Nghĩa), UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện công tác bảo vệ an ninh, an toàn sân bay Chu Lai (12.2017 - 12.2019).

Hai năm qua, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn căn cứ sân bay Chu Lai đã thu được những kết quả nhất định. Sư đoàn Không quân 372 cùng các đơn vị, địa phương liên quan, nhất là Tiểu đoàn Đảm bảo kỹ thuật sân bay Chu Lai, UBND huyện Núi Thành, UBND xã Tam Nghĩa có nhiều cố gắng triển khai thực hiện các biện pháp đạt hiệu quả, đảm bảo cho căn cứ sân bay Chu Lai luôn an toàn, góp phần giữ vững ổn định về an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hội nghị đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh, an toàn căn cứ sân bay Chu Lai trong thời gian đến. Dịp này, UBND huyện Núi Thành khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích bảo vệ an ninh, an toàn sân bay Chu Lai trong 2 năm qua.

TAGS