Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm điểm cuối năm

THANH PHƯỚC |

Sáng 14.11, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ, ủy viên Ban Thường vụ, chỉ huy cùng cấp năm 2018 do đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Đại tá Võ Văn Hưng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 đến dự.

Năm 2018, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, trong đó chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Nghị định 77 của Chính phủ, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh...

Hội nghị thảo luận, tập trung đánh giá, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian đến.

THANH PHƯỚC