Đào tạo ngành quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở cho công an cấp xã

PHÚC LÂM |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định trích 4,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hằng năm của tỉnh để đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở cho trưởng - phó trưởng công an xã trong giai đoạn 2015 - 2020.

Theo đó, mở 2 lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở cho 300 trưởng - phó trưởng công an cấp xã và dự nguồn cho các chức danh này. Các đối tượng nêu trên sẽ được đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ ngành quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở và tin học cấp độ A, Anh văn cấp độ B.

Đến năm 2020, đảm bảo 100% trưởng - phó trưởng công an cấp xã có trình độ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở.

PHÚC LÂM