Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo

HỒNG ANH |

(QNO) - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa phối hợp với Học viện Biên phòng tọa đàm công tác vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

Đại tá Văn Ngọc Quế (bìa trái) - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh thăm hỏi, động viên ngư dân có tàu bị tàu nước ngoài đâm va.
Đại tá Văn Ngọc Quế (bìa trái) - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh thăm hỏi, động viên ngư dân có tàu bị tàu nước ngoài đâm va. Ảnh: HỒNG ANH

Tại buổi tọa đàm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo tình hình kinh tế -  xã hội của tỉnh, công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Được biết, thời gian vừa qua Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đầy đủ, sâu sắc những nội dung có liên quan đến biển đảo Việt Nam trong các văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan đến biển đảo, Luật Biển năm 1982… Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 -2016”; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND các huyện Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên tổ chức thành lập 6 nghiệp đoàn nghề cá với trên 700 đoàn viên tham gia.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, làm rõ về tình hình phát triển kinh tế biển, những thuận lợi, khó khăn trong công tác phối hợp tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; kiến nghị cấp trên tiếp tục hỗ trợ kịp thời tài liệu, phương tiện tuyên truyền cho nhân dân các xã ven biển, nhất là ngư dân thực hiện việc đánh bắt trên biển để có điều kiện bám biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

HỒNG ANH