Đẩy mạnh cuộc vận động 50

TUẤN ANH |

Năm 2015, cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và Xây dựng địa bàn an toàn giao thông được Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đẩy mạnh thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực.

Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động 50 đối với việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, Ban chỉ đạo cuộc vận động 50 đã làm tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 4 mục tiêu của cuộc vận động (Quản lý tốt; Khai thác VKTBKT tốt, bền; Bảo đảm an toàn VKTBKT và an toàn giao thông; Thực hành tiết kiệm). Các cơ quan, đơn vị đã gắn kết chặt chẽ cuộc vận động 50 với các phong trào thi đua thường xuyên, đột kích và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ. Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động 50 cho biết: “Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo 50 Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo 50 của các cơ quan, đơn vị đúng, đủ thành phần theo quy định; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra cơ sở để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, khắc phục khâu yếu, mặt yếu và đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Năm mẫu mực về điều lệnh - chính quy và Chính quy - Mẫu mực ngành kỹ thuật”.

Lễ phát động Xây dựng địa bàn an toàn giao thông năm 2015. ảnh: Tuấn Anh
Lễ phát động Xây dựng địa bàn an toàn giao thông năm 2015. Ảnh: Tuấn Anh
“Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh về các nội dung của cuộc vận động 50, nhất là đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kỹ thuật có trình độ chuyên môn vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, nhiệt huyết, có tâm với nghề, nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT. Thực hiện cuộc vận động 50 gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa xanh, sạch, đẹp và cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị quản lý, khai thác tốt VKTBKT và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong huấn luyện, học tập, công tác, nhất là an toàn khi tham gia giao thông”.
(Thượng tá Lê Ngọc Hải - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh)

Chính nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh nên cuộc vận động 50 trong LLVT đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Trong đó, công tác quản lý, tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí, đạn dược được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, không để xảy ra hư hỏng, mất mát, mất an toàn, đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu của LLVT. Các cơ quan, đơn vị đã đầu tư kinh phí xây dựng, nâng cấp hệ thống nhà kho vũ khí - đạn đúng quy định, đảm bảo chính quy - mẫu mực ngành kỹ thuật. Tổ chức xử lý hơn 5.360 tấn vật liệu nổ thu hồi và vật liệu nổ cấp 5 nguy hiểm bảo đảm an toàn. Cùng với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 50, Bộ CHQS tỉnh đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh tổ chức phát động thực hiện “Năm an toàn giao thông 2015” và triển khai các hoạt động phối hợp xây dựng địa bàn an toàn giao thông theo chỉ thị của Quân khu 5. Ngoài việc thường xuyên tổ chức quán triệt các văn bản, chỉ thị của cấp trên về an toàn giao thông, Ban chỉ đạo 50 các đơn vị đã tích cực tham mưu cho đảng ủy, chỉ huy cấp mình chủ động triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú như: chương trình phát thanh nội bộ, tọa đàm về vấn đề chấp hành kỷ luật và an toàn giao thông, tổ chức viết bản đăng ký cam kết an toàn giao thông cho cán bộ, chiến sĩ, tổ chức học tập Luật Giao thông đường bộ…. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phan Cách, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Núi Thành chia sẻ: “Năm 2015, Cơ quan quân sự huyện được chọn làm điểm về xây dựng địa bàn an toàn giao thông, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã xây dựng nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện và quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Đồng thời phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Sư đoàn 315 xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể về xây dựng địa bàn an toàn giao thông. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị như Đoàn viên thanh niên LLVT huyện nói không với vi phạm kỷ luật và mất an toàn giao thông, Thanh niên với văn hóa giao thông…qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước và Luật Giao thông đường bộ cho cán bộ, chiến sĩ, vì vậy, năm qua, LLVT huyện Núi Thành không để xảy ra vụ việc nào mất an toàn giao thông”.

TUẤN ANH