Đẩy nhanh tiến độ thi hành án để đảm bảo quyền lợi nhân dân

T.C |

Sáng 10.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc liên quan đến công tác thi hành án hành chính tại TP.Tam Kỳ, huyện Bắc Trà My và Thăng Bình.

Theo báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đến ngày 8.10.2018, đơn vị thụ lý 29 vụ việc phải theo dõi thi hành án hành chính (có 6 vụ chuyển từ năm 2017 sang), trong đó đã thi hành xong 21 vụ, còn 8 vụ việc chưa thi hành (đều đã có quyết định buộc thi hành án). Trong số 8 việc này, có 3 vụ ở TP.Tam Kỳ, 1 vụ ở huyện Bắc Trà My và 1 vụ ở Thăng Bình.

Sau khi nghe các địa phương, đơn vị báo cáo tình hình, kết quả giải quyết những vụ việc liên quan đến nhiệm vụ thi hành án, cũng như nêu những vướng mắc, tồn đọng trong việc thi hành án..., Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chỉ đạo tập trung thực hiện các vụ việc chưa thi hành, chấp hành đúng trình tự, thủ tục quy định, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đảm bảo quyền lợi của người dân theo đúng quy định.

T.C