Điểm sáng Đảng bộ Quân sự Núi Thành

TUẤN ANH |

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, giữ vững mối đoàn kết thống nhất... là điểm mấu chốt để nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quân sự Núi Thành luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Núi Thành chăm lo xây dựng lực lượng dân quân biển vững mạnh. Ảnh: T.A
Núi Thành chăm lo xây dựng lực lượng dân quân biển vững mạnh. Ảnh: T.A

Sức mạnh đoàn kết

Trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Quân sự Núi Thành luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng. Tác phong lãnh đạo của cấp ủy từng bước được chấn chỉnh, phong cách làm việc khoa học, nền nếp, tạo được mối đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ.

Hàng năm, hàng quý và hàng tháng, Đảng ủy Quân sự huyện đều tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng do bí thư Huyện ủy chủ trì và có sự tham dự của chủ tịch UBND huyện. Từ đó, những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của lực lượng vũ trang huyện đều được thông qua, bàn bạc, thống nhất trong Đảng ủy và đưa vào Nghị quyết để lãnh đạo thực hiện.

Bên cạnh đó, Đảng ủy triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Thượng tá Phạm Đình Chiểu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện, cho biết: “Đảng ủy Quân sự huyện ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động, quy chế kiểm tra, giám sát và quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Phân công từng đảng ủy viên tham gia sinh hoạt các chi bộ và đứng điểm ở các xã, thị trấn. Những nhiệm vụ quan trọng, những nhiệm vụ mới hoặc những khuyết điểm tồn tại kéo dài thì Đảng ủy có Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo. Đồng thời duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề, cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ theo quy định, việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề mỗi quý ít nhất một lần”.

Nhiều kết quả

Nhờ triển khai thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ, hiệu quả nên nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quân sự huyện đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tiêu biểu như tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, công tác trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc từ huyện đến các xã, thị trấn. Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy. 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh, hơn 70% đạt vững mạnh toàn diện.

Lực lượng dân quân thường trực ở 7 xã, thị trấn trọng điểm về quốc phòng - an ninh hoạt động có hiệu quả; tham gia tích cực các hoạt động xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Lực lượng dân quân biển được xây dựng, huấn luyện chặt chẽ kết hợp với đánh bắt hải sản trên các tàu ở tuyến khơi, tuyến lộng và tuyến bờ, thường xuyên nắm bắt thông tin, tình hình trên biển để kịp thời báo cáo khi có tình huống xảy ra….

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo của Đảng bộ Quân sự huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ông Nguyễn Tri Ấn - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Núi Thành nhấn mạnh: “Đảng ủy Quân sự huyện sẽ tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung tham mưu xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất; tập trung trí tuệ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan quân sự và lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện...”.

TAGS