Điện Bàn: Dự kiến năm 2018 có 320 chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ

QUỐC TUẤN - VĂN MẾN |

(QNO) - Sáng 17.10, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức họp xét duyệt thực lực nghĩa vụ quân sự năm 2018. Tại cuộc họp, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đã báo cáo kết quả xét duyệt danh sách nghĩa vụ quân sự theo luật định của Hội đồng nghĩa vụ quân sự 20 xã, phường.

Thanh niên Điện Bàn lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự vào đầu năm 2017. Ảnh: Q.T
Thanh niên Điện Bàn lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự vào đầu năm 2017. Ảnh: Q.T

Theo đó toàn thị xã có 10.205 nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự (từ 18 đến hết 27 tuổi), trong đó đủ điều kiện gọi khám sức khỏe là 3.097 thanh niên. Dự kiến năm 2018, chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ của Điện Bàn là 320 thanh niên. Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở 20 xã, phường từ ngày 13.11 đến 8.12.2017.

QUỐC TUẤN - VĂN MẾN