Diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh

THÀNH CÔNG - ALĂNG NGƯỚC |

Sáng 27.8, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2019 (QNa - 19) đã chính thức diễn ra với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc địa bàn tỉnh”.

Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban ngành và lực lượng của các đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia diễn tập.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập QNa - 19 yêu cầu các đơn vị, bộ phận quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc về diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh theo kế hoạch chỉ đạo của Trung ương. Các cơ quan, đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, đảm bảo đúng thành phần, số lượng và thời gian luyện tập. Quá trình luyện tập phải tuân thủ đúng cơ chế, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, phát huy chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện của lực lượng công an, quân sự, các sở, ban, ngành. Việc luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh phải sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, không làm ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hoạt động chuyên môn của các đơn vị. Căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam bàn giải pháp ra Nghị quyết chuyển địa phương vào trạng thái có tình huống. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng đề nghị sau luyện tập, các cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan chủ trì để sửa đổi, bổ sung, khắc phục những điểm còn hạn chế. 

Cuộc diễn tập QNa-19 nhằm nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể; xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Theo đánh giá, diễn tập năm nay được tổ chức với quy mô lớn, có nhiều thành phần lực lượng tham gia, sử dụng nhiều loại vũ khí, trang bị…

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019 kéo dài đến hết ngày 29.8.

TAGS